För företag

Köp 10 000 klimatsäkra svenskproducerade fruktträd (66 bra sorter) för återförsäljning.

Om du är ett företag kan vi fakturera dig direkt och exkl. VAT. Vänligen kontakta oss via e-post för mer information: blekingefrukttradplantskola@gmail.com

 

Om oss

Vi är en ny plantskola som är specialiserad på klimatskyddade fruktträd som är:

  • Mycket resistent mot sjukdomar, torka och kyla
  • Är snabbväxande och bär mycket frukt
  • Kan frodas under ekologiska odlingsförhållanden
  • Kan bli 100 år gammal


För återförsäljning

Träden är av de gamla välkända sorterna men är ympade med vilda stammar eller med utvalda grundstammar som förutom vildstammens goda och starka egenskaper även har t ex hög överlevnad mot extrem kyla. Vi använder Antonovka-äpplet från Sibirien som överlever -40Co.

Vår önskan är att vara billigare än andra trädproducenter, och har gjort mycket för att utveckla produktionsmetoden så att vi kan vara konkurrenskraftiga, och det tror vi att vi är.

På vår butikshemsida kan du se att vi säljer våra träd från 50 kr för ett litet ettårsträd till 300 kr för ett stort 3-4-årsträd (Visit shop).

Vi har redan 20 000 träd i lager. Vi kan leverera 50 000 träd 2023.

Vi tänker oss att vi säljer våra träd till dig för 40% av försäljningspriset, men vi är öppna för prisförslag.

Ring idag för ett icke bindande samtal eller skicka ett mail till blekingefrukttradplantskola@gmail.com

Vi ser fram emot att höra av dig!

 

För bönder och storskaliga plantager

Vi har kapaciteten och kan stötta dig från alla steg från planering till förverkligande av produktionsodlingar.

Med rådgivning kring sorteringskombinationer, placering mm.

Med vår produktion kan vi leverera flera tusen träd samtidigt och hjälpa till att manifestera hektar fruktträdsplantering.

Kontakta oss direkt för att hitta den bästa lösningen för dig.